بسم رب الشهدا

آیا تا به حال این سوالات را از خودمان پرسیدیم!؟

آیا تا به حال سبک زندگی خودمون نگاه کردیم!؟
آیا سبک زندگی ما از روی عادته یا خودمون درستش کردیم!؟
سبک زندگی ما درسته یا غلطه!؟
آیا ما سبک زندگی مان بر اساس خدا و اسلام هست!؟
کدام کار های ما در زندگی برای خدا هستند و کدام برای غیر خدا!؟
چگونه سبک زندگی خودمون رو درست کنیم!؟
چطور به خدا برسیم!؟
چطور!؟
در این لحظه ما می توانیم از خدا، ائمه و مخصوصا شهدا توسل و یاری بجوییم و از طریق آنان و الگو برداری از روی شهدا و مطالعه زندگی آن ها و خیلی از کار هایی که شهدا می کردند بتوانیم زندگی خودمون رو درست کنیم...