راه و رسم بندگی

حضرت علی (سلام الله علیه): عبادت، رستگاری است. غررالحکم، ص ۱۹۸، ح ۳۹۳۲

راه و رسم بندگی

حضرت علی (سلام الله علیه): عبادت، رستگاری است. غررالحکم، ص ۱۹۸، ح ۳۹۳۲

سلام علیکم

۶ مطلب با موضوع «علیرضا پناهیان» ثبت شده است

راه رسیدن به خدا

راه رسیدن به خدا دوست داشتن آدم‌هاست، اگرچه نتوانی کاری برای آنها انجام بدهی. همین که دلسوز دیگران باشی به خدا مقرب می‌شوی و خدا به تو مهربان.

 • علیرضا پناهیان
 • بیان معنوی
 • اهل قلم
پلکانی برای رسیدن به فضای نامحدود قدرت و لذت

کسی که از صمیم دل محدودیت های معقول را می پذیرد، می تواند از آن به عنوان پلکانی برای رسیدن به فضای نامحدود قدرت و لذت استفاده کند. کسی که در پذیرش محدودیت های معقول دچار نارضایتی می شود و یا نمی تواند آنها را بپذیرد، نه تنها به لذت خیالی خود نمی رسد بلکه دچار ضعف و نادانی هم می شود.

 • علیرضا پناهیان
 • بیان معنوی
 • اهل قلم
کلمات ما در و دیواری هستند که...

کلمات ما در و دیواری هستند که در اطراف خود می سازیم و تا ابد خود را در آن محصور می کنیم. حرف های ما گاهی سقفی هستند که بالای سر خود می سازیم، سقفی که هر لحظه ممکن است بر سر ما فرود آید. گاهی با حرف هایمان در اطراف خود باغ و بوستان درست می کنیم و خود و دیگران در آن باغ ها تفرّج میکنیم.

 • علیرضا پناهیان
 • بیان معنوی
 • اهل قلم
سربلندی در هر امتحان پایان دشواری های آن است

اگر ما در هر امتحانی سر بلند بیرون بیاییم، شاید دیگر آن امتحان تکرار نشود و سختی های آن به پایان برسد. باید غرض خدا از هر امتحانی را درک کنیم و به سمت تحقق آن حرکت کنیم تا دوران آن امتحان به پایان برسد.هر یک از دشواری های زندگی، رشدی را می خواهند که تا به آن نرسیم، رهایمان نمی کنند.

 • علیرضا پناهیان
 • بیان معنوی
 • اهل قلم
راز مظلومیت ولی امر جامعه اسلامی

هیچکس به اندازه ولی امر جامعه اسلامی مظلوم نیست. چون معمولا مردم محدودیت های او را خوب درک نمی کنند و از طرفی دشمنانش محدودیت های او را خوب میفهمند و او را تحت فشار قرار می دهند و او هرگز نمی تواند همه واقعیت ها را بیان کند. در عین حال باید به وظیفه ای که درست تشخیص می دهد، عمل کند.

 • علیرضا پناهیان
 • بیان معنوی
 • اهل قلم
محبت مثل آب ضروری است.

محبت برای روح انسان مانند آب برای جسم است. خشکی روح مانند خشکی جسم برای انسان بیماری زاست. محبت کردن به دیگران مانند آبیاری زیباست. اگر چه وقتی یک باغ را آبیاری می کنی خارها را هم آب داده ای، ولی نباید به گیاهی آب داد که انرژی نهال های مفید را می گیرد. باید آن را از باغ بیرون کرد.

 • علیرضا پناهیان
 • بیان معنوی
 • اهل قلم
راه و رسم بندگی

بسم الله الرحمن ارحیم
وبلاگ راه و رسم بندگی با هدف حفظ و نشر آثار دین اسلام و اساتید اخلاق در تاریخ ۱۳۹۷/۱/۳۱ ایجاد شد.

آخرین نظرات