چند شب پیش پس از سیاهی زدن برای حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) دعا کردیم که برفی ببارد...
دعایمان هم به حق حضرت زهرا (سلام الله علیها) مستجاب شد...

و این هم دقایقی پیش نزدیک به ساعت ۱۰:۰۰ صبح